bygget_slide

Møklegaards Trykkeri A/S i Fredrikstad er solgt. Trykkeriet har mer enn 45 års drift og ble startet av Leif Møklegaard på Gresvik utenfor Fredrikstad i 1975. Trykkeriet vokste fort, og da lokale nummer to ble for lite, ble det bestemt at de skulle bygge nytt bygg sammen med Avisenes Rotasjonstrykkeri  på midten av 1980 tallet- De flyttet til Østsiden ved  Fredrikstad brua i 1985, da ble også Næsgaard Trykkeri i Fredrikstad kjøpt opp. Den første firefarge trykkmaskinen  var i hus i 1987, når BT grafisk i Fredrikstad ble kjøpt opp. I førsten av 1990 tallet kjøpte de sin første firefarge Mitsubishi trykkmaskin i 70*102 cm formatet. Trykkmaskinen ble kjøpt av Centraltrykkeriet i Oslo og var en av de mest avansert trykkmaskinene på denne tiden. Dette ble ett enormt løft for Møklegaards Trykkeri, som løftet dem opp blandt de store trykkeriene i Norge. I slutten av år 2003 flyttet de 500 meter lenger ned til Glomma hvor de holder til  i dag. Her er det også kommet en åtte farge Heidelberg trykkmaskin som ble kjøpt av Merkur Trykk i Oslo i 2018. Det er Lasse Aas som har eid trykkeriet de siste 20 år. Trykkeriet skal fortsatt drive videre i Fredrikstad. Det er Lundebygruppen i indre Østfold (Hærland) som er nye eiere av trykkeriet.

Comments are closed.