Lundeby & Co Bokbinderi i Hærland og Grafisk Ferdiggjøring i Mysen går sammen og blir størst i landet når det gjelder ferdiggjøring av trykksaker. De fusjonerer 1. mai 2019 og etter dette  blir all produksjon flyttet til fabrikken på Hærland.

De to ferdiggjøringsbedriftene hadde i 2018 94.5 million kroner i omsetning.

Comments are closed.