KOMMENTAR: Idag, 25. august, er vi på nettet med Fredrikstad Tidende, en nisjeavis som stikker hodet opp og frem mellom avisene som eies og drives av de store mediekonsernene.

Comments are closed.