Etter at Lundebygruppen i Hærland  kjøpte Møklegaards Trykkeri A/S i Fredrikstad av tidligere eier Lasse Aas, er det nå klart for nye investeringer på trykkeriet i Fredrikstad ved Glommas bredder. I disse dager sommeren 2021 blir en Mitsubishi 4 farge trykk maskin 2013 modell satt opp i trykkeriet, format 72 x 102 cm. Denne trykk maskin har stått hos HG Media trykk i Bærum og det er inngått ett samarbeid med disse to trykkeriene.

Comments are closed.