RTEmagicC_28029_012_01.jpg

Alle er vi på nett – og vi tilbringer stadig mer tid der. Papiravisene er under press, og det merkes også i avistrykkeriene. Tida med hustrykkerier, der avisene hadde egne trykkerier i eget hus, er for lengst over. Konsernene har tatt over, og vokser seg stadig større og sterkere. Avis er også ett tema under Landstrykkerstevnet i Fredrikstad. Papiravisene på ukedagene snart vekk.Fafo rapport fremtiden til avistrykkeriene.

Comments are closed.