Category Archives: Nyheter grafisk bransje

ØGT bransjeklubben for trykkerne i Østfold.

Østfold grafiske trykkerklubb er bransjeklubben som tar vare på deg som trykker i Østfold.
Vi mener det er viktig at vi til enhver tid følger med i den tekniske utviklingen i grafisk bransje.
Østfold grafiske trykkerklubb arbeider for å fremme medlemmenes interesser og behov ved seminarer, bedriftsbesøk, temakvelder, norske og nordiske...
Read more